Společenská prospěšnost a odpovědnost – pomáháme

V závěru roku 2018 jsem chtěl pomoci přátelům získat vlastní byt. Jde o mladý manželský pár, který většinu svých příjmů vynakládal na nájem bytu. Když jsem o bytové situaci hovořil se známými, zjistil jsem, že situace je stejná ve většině domácností a nejhorší je u matek samoživitelek. Tenkrát se zrodila myšlenka založení bytového družstva, které bude nabízet byty na splátky a učiní je dostupné většina populace. Již tenkrát jsme začali pečlivě připravovat celý proces, vznikly propracované, proklientské Stanovy. Po důkladné přípravě zakladatelských listin a celého procesu bylo v polovině roku 2021 založeno Bytové družstvo OK Alfa v ČR, a v r. 2022 následovalo založení Bytového družstva OK Alfa na Slovensku. Pocit společenské odpovědnosti a snahy pomoci zesílil po napadení Ukrajiny Ruskem v březnu 2022, kdy jsme s kolegy byli svědky nedostatku bytů na pronájem způsobeného enormním zájmem uprchlíků o nájmy a zvýšení cen nájmů o desítky procent. Od r. 2022 je dostupnost bytů do vlastnictví ještě ztížena výší inflace a enormně vysokou reposazbouČNB,  v závěru roku 2022 i stoupající reposazbou ECB.

Cítíme naši společenskou odpovědnost a pomáháme! Pokud jste uprchlík z Ukrajiny, samoživitelka, nebo jinak znevýhodněný jedinec? Přiznáme Vám výhody při vstupu do družstva a individuálně Vám nastavíme podmínky formou výjimek, které Stanovy družstva dovolují.

Martin Urman, předseda družstva